İnsan Kaynakları

Rekabetin hizmet üstünlüğüne bağlı olduğu inancımızla gerek dış müşterilerimizin gerekse de iç müşteri olarak algıladığımız çalışanlarımızın memnuniyet seviyelerinin ortak bir noktada buluşmasının sağlanması başarılarımızın göstergelerinden biri olacaktır. Bu nedenle iş stratejilerimizin gerçekleştirilmesinde İnsan Kaynakları uygulamalarının varlığının ve etkinliğinin önemli olduğuna inanıyoruz.

 

Göçekler Sigorta olarak sunduklarımız;

  • Tüm çalışanların refah, iş tatmini ve kariyer planlama (mesleki ve kişisel gelişim / eğitim) açısından tatminlerine yönelik iş ortamını sağlamak,
  • Şirket içinde bilgi paylaşımını ve açık iletişimi teşvik ederek şirket takım ruhunu geliştirmek,
  • Şirket stratejileri ile İnsan Kaynakları yönetiminin eş güdümünü sağlamak,
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Objektiflik ve duyarlılık ilkeleri ile insan kaynakları uygulamalarını diğer birim yöneticileri ve çalışanlarla birlikte işbirliği içinde yürütmek,
  • Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kültür oluşturmak

Başvuru için CV’nizi info@goceklersigorta.com adresine gönderebilirsiniz.